Procedure voor het uitschrijven van een lid van Turnkring Geraardsbergen

Wanneer een lid van de turnkring om medische redenen dient te stoppen met turnen dan zijn wij bereid om een deel van het betaalde lidgeld terug te storten.
Welke stappen dient u hiervoor te ondernemen:

  1. U bezorgt de club via mail of brief het doktersattest waarin de naam van het lid en de periode waarvan sprake is, vermeld wordt.
  2. Op basis van de periode zal per maand dat er niet kan geturnd worden 1/10 van het lidgeld teruggestort worden. Van dit bedrag wordt 25€ administratie aangerekend.
  3. Deze regels zijn niet van toepassing bij een tijdelijke onderbreking tijdens het turnjaar.


Indien er een andere sterke reden bestaat om te stoppen met turnen (verhuis naar een ander landsdeel bv.) kan er in overleg met de club een oplossing gezocht worden die vergelijkbaar is met de vorige. Dit kan terug via het mailadres van de club doorgegeven worden.
Email TKG: turnkringgeraardsbergen@gmail.com