Wat is nieuw: 

G-gym binnen TKG:

Doel:

G-gym staat voor gymnastiek voor personen met een beperking

Doelgroep:

Kinderen tussen de 6-12 jaar die gediagnosticeerd zijn met volgende aandoeningen:

  • Licht motorische beperking
  • Licht verstandelijke beperking
  • ASS ( Autisme Spectrum Stoornis)
  • Downsyndroom

 

Met de G-gym groep willen we elk kind laten genieten van het sporten en de mogelijkheid geven om deel te nemen aan een sport in clubverband. Daarnaast leren ze ook in groep te functioneren en rekening met elkaar te houden. Tijdens de lessen maken ze kennis met het turnen. Er wordt aandacht gegeven aan de kinderen zelf zodat ze groeien in hun persoonlijkheid (zelfzeker worden, besef van eigen lichaam, hun plaats kennen binnen een groep,…)

Multi skillz for gym:

Doel

Motorische vaardigheden en basisvaardigheden voor gymnastiek ontwikkelen op een leuke en effectieve manier.
Net als in het gymstarsprogramma ( 1-2) wordt aan de verschillende toestellen gewerkt. In tegenstelling tot het gymstars programma is hier geen evaluatiesysteem aan verbonden.

Doelgroep

Kinderen van het eerste tot en met het derde leerjaar