Missie en visie van Turnkring Geraardsbergen

1. MISSIE

De turnkring stelt zich als missie de turnsport in Geraardsbergen en omliggende te organiseren. Wij willen vooral de recreatieve gymnast aantrekken en deze een kwalitatief aanbod in de verschillende turndisciplines aanbieden.

De club staat open voor alle leeftijdsgroepen vanaf 3 jaar. Wij werken overwegend met jeugdgroepen.

Kleuters kunnen bij ons op een speelse wijze kennis maken met verschillende basistechnieken uit het toestelturnen. Coördinatie, lenigheid, soepelheid, behendigheid en durf worden aangewakkerd.

Kinderen vanaf het eerste leerjaar komen terecht in gymstars 1. Zij leren reeds het echte turnen op lange mat en toestellen.

 1. Nieuw vanaf september 2019: G-gym: kinderen tussen 6 en 12 jaar met een beperking kunnen bij onze club in een aparte groep de gymsport beoefenen.
 2. Nieuw vanaf september 2021: TT-m B niveau

Gymnasten van beide geslachten kunnen in de club terecht. Wij staan ook open voor andere nationaliteiten.
Jeugdleden en volwassenen turnen in afzonderlijke groepen.
Gymnasten die stoppen proberen wij te betrekken bij het lesgeven.

 

Met de meest getalenteerde jongeren gaan wij graag een stapje verder en bieden hen:

 1. Toestelturnen
 2. Tumbling 
 3. Acrogym 

Met hen beogen we wedstrijden op recrea, I-en C-niveau en sinds september 2021: TT m B niveau. Voor meer getalenteerde gymnasten van toestelturnen werken we samen met de regioclub van Dendermonde.

Wij profileren ons niet enkel op turngebied. Om de groepsgeest te bevorderen streven we ernaar regelmatig een nevenactiviteit te organiseren, zodat leden elkaar nog beter leren kennen. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn een
schaatsnamiddag, een kleuterdoenamiddag, een eetfestijn, een smulverkoop …

2. VISIE

Om deze missie te verwezenlijken bieden wij op een kwaliteitsvolle wijze turnen aan.

 1. Wij werken bijna uitsluitend met gediplomeerde trainers.
 2. Er is een kwaliteitsopvolging vanuit het bestuur.
 3. Er is een ledenstop om te vermijden dat groepen te groot worden.
 4. Er is een ruim aanbod aan turnmateriaal dat steeds optimaal gecontroleerd wordt en aangevuld.
 5. Er wordt gewerkt in niveaugroepen.
 6. Er is een ruim aanbod aan turnmateriaal dat steeds optimaal gecontroleerd wordt en aangevuld.
 7. Bij GYMSTARS wordt gewerkt in niveaugroepen.(sinds september 2013) Wij streven ernaar om kinderen binnen een tijdspanne van 1 tot max 2 jaar te laten overgaan naar een hogere groep. Jaarlijks organiseren wij een clubkampioenschap waarop kinderen gejureerd worden en overgangen bepaald.
  Kinderen (jongens en meisjes) vanaf 10 jaar die starten met turnen komen terecht in de groep gymstars+.
  De overgangsvereisten per groep staan uitgeschreven in het gymboekje dat elk kind krijgt.
  Volgens stijgende moeilijkheidsgraad onderscheiden we: gymstars 1 tot 6 en de groep gevorderden.
 8. Wij bieden kansen aan jongeren met een beperking om de gymnastiek te beoefenen in een kleine groep met een aangepast programma: G-Gym: 6 tot 12 jaar (gemengd)
Meisjes Jongens Gemengd
Gymstars 1 Gymstars 1

Gymstars +

Gymstars 2 Gymstars 2 nvt
Gymstars 3 Gymstars 3 nvt
Gymstars 4 Gymstars 4 nvt
Gymstars 5 Gymstars 5 nvt
Gymstars 6 Gymstars 6 nvt
Gevorderden Gevorderden Gevorderden