Beste ouders,

Beste gymnasten,

Op zondag 3 april 2022 in de namiddag zullen de selectietesten voor onze wedstrijdgroep toestelturnen plaats vinden.

In een eerste fase bestaan deze testen uit een reeks fysieke vaardigheden waarbij vooral kracht, lenigheid, coördinatie en basismotoriek gemeten wordt.

Wie een goeie indruk nalaat op deze testen zal uitgenodigd worden voor een aantal proeflessen in de loop van de maand mei en juni.

De testen staan open voor alle meisjes en jongens vanaf geboortejaar 2016 (3e kleuter) tot geboortejaar 2013 (3e leerjaar). Selecties van jongere of oudere gymnasten zullen gebeuren op basis van scouting in de lessen zelf en/of na overleg tussen de huidige basistrainer en de betreffende competitietrainer. Afhankelijk van de leeftijd zal individueel beslist worden hoe deze gymnasten kunnen testen. Ook kinderen die op dit moment nog geen lid zijn van onze club kunnen aan de testen deelnemen.

Het is niet nodig om een uitnodiging van de trainer of trainster te ontvangen om deel te nemen aan de testen. Sommige trainers zullen misschien wel gymnasten aanspreken om zeker deel te nemen. Let op, ook dan is het nog nodig om langs onderstaande weg in te schrijven voor de testen.

Hoe kan je inschrijven voor deze testen:

Je vult ten laatste op zondag 27 maart 2022 het inschrijvingsformulier in dat je vindt via volgende link. Voor verdere vragen kan je steeds terecht aan volgend adres karen.merckaert@telenet.be .

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal een dagschema opgesteld worden, dit wordt meegedeeld kort na de deadline van de inschrijvingen. Gymnasten die slagen voor de testen zullen uitgenodigd worden voor de proefperiode. Resultaten hiervan worden meegedeeld voor de start van de online inschrijvingen.

Opgelet: Deze testen staan los van de overgangstesten voor de gymstarsgroepen. Testen om over te gaan van de ene naar de andere gymstarsgroep gebeuren tijdens de lessen.

Sportieve Groeten

Het TT-team