Beste ouders,

Beste gymnasten,

Op zaterdag 2 mei 2020 vinden de selectietesten voor onze wedstrijdgroep toestelturnen plaats.

 

In een eerste fase bestaan deze testen uit een reeks fysieke vaardigheden waarbij vooral kracht, lenigheid, coördinatie en basismotoriek gemeten wordt. Wie een goeie indruk nalaat op deze testen zal uitgenodigd worden voor een aantal proeflessen (die zullen doorgaan na het turngala).

De testen staan open voor alle meisjes en jongens vanaf geboortejaar 2014 (3e kleuter) tot geboortejaar 2011 (3e leerjaar). Selecties van jongere of oudere gymnasten zullen gebeuren op basis van scouting in de lessen zelf en/of na overleg tussen de huidige basistrainer en de betreffende competitietrainer. Afhankelijk van de leeftijd zal individueel beslist worden hoe deze gymnasten kunnen testen. Ook kinderen die op dit moment nog geen lid zijn van onze club kunnen aan de testen deelnemen.

Het is niet nodig om een uitnodiging van de trainer of trainster te ontvangen om deel te nemen aan de testen. Sommige trainers zullen misschien wel gymnasten aanspreken om zeker deel te nemen. Let op, ook dan is het nog nodig om langs onderstaande weg in te schrijven voor de testen.

Hoe kan je inschrijven voor deze testen:

Je stuurt ten laatste op zondag 26 april 2020 een mailtje naar karen.merckaert@telenet.be met als onderwerp ‘selectietesten toestelturnen’ en daarin volgende gegevens: Je naam, geboortedatum en eventueel clubgroep of turnervaring.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal een dagschema opgesteld worden, dit wordt meegedeeld ongeveer een week voor de testen.

Resultaten van de testen worden meegedeeld voor de start van de online inschrijvingen op 21 juni.

Opgelet: Deze testen staan los van de overgangstesten voor de gymstarsgroepen. Testen om over te gaan van de ene naar de andere gymstarsgroep gebeuren tijdens de lessen.

Sportieve Groeten

Karen Merckaert