Bestuur


Het beheer van onze Turnkring wordt door de volgende leden uitgevoerd:

Naam Functie
Annie Van den Herrewegen Voorzitster
Caroline Tinel Secretaris & Ledenadministratie
Wim Franceus Penningmeester
Liesbeth Vande Velde Verantwoordelijke Q4gym en subsidiedossiers
Kristin De Ligne Verantwoordelijke communicatie (Flikflakske en nieuwsbrieven) en Feestleider
Peter Ritserveldt Vertegenwoordiger Trainers en helpende handen
Evy Van Cutsem Verantwoordelijke marketing en sponsoring en Aanspreekpunt Integriteit (API)
Pieter Merckaert Technisch directeur en Materiaal-ingenieur
Michaël Merckaert Vertegenwoordiger Kernraad
Leslie Libaers Verantwoordelijke kledij
Stefan Vermeulen Website verantwoordelijke
Kris Van Slambrouck Coach Trainers en helpende handen, organisatie evenementen