Wat is nieuw: 

G-gym binnen TKG:

Doel:

G-gym staat voor gymnastiek voor personen met een beperking

Doelgroep:

Kinderen tussen de 6-12 jaar die gediagnosticeerd zijn met volgende aandoeningen:

  • Licht motorische beperking
  • Licht verstandelijke beperking
  • ASS ( Autisme Spectrum Stoornis)
  • Downsyndroom

 

Met de G-gym groep willen we elk kind laten genieten van het sporten en de mogelijkheid geven om deel te nemen aan een sport in clubverband. Daarnaast leren ze ook in groep te functioneren en rekening met elkaar te houden. Tijdens de lessen maken ze kennis met het turnen. Er wordt aandacht gegeven aan de kinderen zelf zodat ze groeien in hun persoonlijkheid (zelfzeker worden, besef van eigen lichaam, hun plaats kennen binnen een groep,…)

Students@gym:

Doel

Met Students@gym willen we studenten Hoger Onderwijs gymnastiek aanbieden en studenten LO die specifiek hun turn skills willen bijwerken helpen. Er wordt gewerkt in 2 periodes: van oktober tot eind december en van februari tot eind mei. Inschrijven kan via de website.

Doelgroep

Gymnastiek voor studenten Hoger Onderwijs die reeds turnervaring hebben en dat willen onderhouden.

Gymnastiek voor studenten LO die specifiek voor turnen willen bijwerken.