Onafhankelijke periodieke keuring turnmateriaal

Jaarlijks wordt al het materiaal van de Turnkring Geraardsbergen grondig gekeurd om eventuele verborgen gebreken vast te kunnen stellen. Deze periodieke keuringen (https://www.tuv.nl/nl/keuringen/periodieke-keuring/) worden uitgevoerd door een onafhankelijk expert van de firma Janssen Fritsen samen met de materiaalverantwoordelijke van de club: Pieter Merckaert.

In 2018 werden alle 106 toestellen nagezien en de nodige herstellingen of vervangingen werden bekeken. Zo zullen bijvoorbeeld dit turnjaar de rekstokken vernieuwd worden. Op deze manier zorgen we er voor dat het materialenpark van de club aan alle kwaliteitseisen blijft voldoen en dat de clubleden op een veilige manier kunnen turnen.