Bestuur


Het beheer van onze Turnkring wordt door de volgende leden uitgevoerd:

Naam telnr Functie
Annie Van den Herrewegen 0474 59 75 80 Voorzitster
Caroline Tinel 055 42 87 65 Secretaris en Ledenadministratie
Wim Franceus 0477 54 39 56 Penningmeester
Kristin De Ligne 0474 37 88 76 Verantwoordelijke communicatie (Flikflakske en nieuwsbrieven) en Feestleider
Peter Ritserveldt 0474 38 23 99 Verantwoordelijke lesgevers en ouders
Evy Van Cutsem 0499 98 50 58 Verantwoordelijke marketing en sponsoring en Aanspreekpunt Integriteit
Pieter Merckaert 0475 24 25 52 Technisch directeur en Materiaal-ingenieur
Michaël Merckaert 0476 67 79 12 Q4Gym verantwoordelijke en Vertegenwoordiger Sportraad
Stefan Vermeulen 0498 49 69 97 Website verantwoordelijke