Inschrijvingsinfo 21-22 Turnkring Geraardsbergen

Inschrijven voor selectiegroepen:

Toestelturnen/ acro/ tumbling/ precompetitie kan enkel na selectie. Dit dient elk jaar opnieuw te gebeuren. De geselecteerde gymnasten zullen door de train(st)ers op de hoogte gebracht worden. 

Inschrijven voor een basisgroep: 

Dit dient elk jaar opnieuw te gebeuren. Het is dus niet zo dat je zoon of dochter automatisch ingeschreven wordt voor het volgend turnjaar.

Sommige groepen zijn leeftijdsgebonden, dan zie je naast de groep een geboortejaar staan (Kleuters, gymstars 1, gymstars +, G-gym).

Alle andere groepen zijn overgangsafhankelijk. Wat betekent dit? Een gymnast kan zich pas inschrijven voor ‘gymstars 2’  indien hij /zij het diploma van gymstars 1 behaalde en zo verder voor de andere groepen.

Gezien de weggevallen lessen zullen gymnasten uit het secundair enkel kunnen inschrijven voor dezelfde groep als dit jaar. 

Gymnasten uit de lagere school zullen via hun trainer vernemen of ze al dan niet kunnen overgaan naar een hoger niveau. (diploma!)

Vanaf 20 juni 2021 t.e.m. 31 juli 2021 kunnen enkel de leden van het huidige turnjaar (2020-2021) inschrijven.

Maak zeker gebruik van deze voorrangsperiode gezien het aantal leden per groep beperkt is.

Vanaf 1 augustus t.e.m. 15 september 2021 staan inschrijvingen ook open voor NIEUWE LEDEN.

Nieuwe leden kunnen enkel inschrijven voor de groepen kleuters,  gymstars 1,  gymstars +,  studenten, dames en G-gym en dit onder voorbehoud van vrije plaatsen. 
J staat voor jongens/M staat voor meisjes.

Voor andere groepen kan je enkel inschrijven na toelating. Dit kan gebaseerd zijn op het afleggen van een test of op bewezen ervaring in een andere club.  Neem hiervoor contact op via het mailadres van TKG: TKGeraardsbergen@gmail.com.

Bij een inschrijven voor G-gym dient er ook een medishe fiche ingevuld te worden. We sturen je deze door. Neem hiervoor contact op via het mailadres van TKG: TKGeraardsbergen@gmail.com.