G-gym binnen TKG:

Doel:

G-gym staat voor gymnastiek voor personen met een beperking

Doelgroep:

Kinderen tussen de 6-12 jaar die gediagnosticeerd zijn met volgende aandoeningen:

  • Licht motorische beperking
  • Licht verstandelijke beperking
  • ASS ( Autisme Spectrum Stoornis)
  • Downsyndroom

 

Met de G-gym groep willen we elk kind laten genieten van het sporten en de mogelijkheid geven om deel te nemen aan een sport in clubverband. Daarnaast leren ze ook in groep te functioneren en rekening met elkaar te houden. Tijdens de lessen maken ze kennis met het turnen. Er wordt aandacht gegeven aan de kinderen zelf zodat ze groeien in hun persoonlijkheid (zelfzeker worden, besef van eigen lichaam, hun plaats kennen binnen een groep,…)

Medische fiche:

Om G-gymmers optimaal te helpen dient een medische fiche voor G-gym ingevuld te worden.