Missie en Visie van de Turnkring Geraardsbergen

MISSIE

De club stelt zich als missie de turnsport in Geraardsbergen en omliggende te organiseren. Wij willen vooral de recreatieve gymnast aantrekken en deze een kwalitatief aanbod in de verschillende turn disciplines aanbieden.

De club staat open voor alle leeftijdsgroepen vanaf 3 jaar. Wij werken overwegend met jeugdgroepen.

Kleuters kunnen bij ons op een speelse wijze kennis maken met verschillende basis technieken uit het toestelturnen. Coördinatie, lenigheid, soepelheid, behendigheid en durf worden aangewakkerd.

Kinderen vanaf het eerste leerjaar komen terecht in gymstars 1. Zij leren reeds het echte turnen op lange mat en toestellen. Gymnasten van beide geslachten kunnen in de club terecht. Kinderen (jongens en meisjes) vanaf 10 jaar die starten met turnen komen terecht in de groep gymstars+. Wij staan ook open voor andere nationaliteiten.

In onze club kunnen kinderen met een beperking ook de gymsport beoefenen. Zij starten in gymstars 1 en kunnen volgens dezelfde overgangsvereisten mee evolueren in onze club. Behalen zij de overgangsvereisten niet dan kunnen zij vanaf de leeftijd van 10 jaar doorschuiven naar de groep gymstars + . Deze groep wordt voor hen gezien als een eindgroep.

Jeugdleden en volwassenen ouder dan 18 jaar turnen in de groep "Dames".

Oudere gymnasten proberen wij ook te betrekken bij het lesgeven.

Met de meest getalenteerde jongeren gaan wij graag een stapje verder en bieden hen:

  1. Toestelturnen meisjes (TT-m)
  2. Tumbling
  3. ACRO

Met deze 3 selectiegroepen beogen wij naast recreatieve wedstrijden ook wedstrijden op I-niveau en op C-niveau.

Wij profileren ons niet enkel op turngebied!

Om de groepsgeest te bevorderen streven we ernaar om regelmatig een nevenactiviteit te organiseren, zo kunnen leden elkaar nog beter leren kennen. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn een schaatsnamiddag, een zwempartijtje, een kleuterdoenamiddag, een eetfestijn, een smulverkoop, ons sinterklaasfeest, onze herfststage en ons turnkamp. Meer informatie over deze activiteiten vind je allemaal terug in ons jaarboek 't Flikflakske.

VISIE

Om deze missie te verwezenlijken bieden wij op een kwaliteitsvolle wijze turnen aan.

  1. Wij werken enkel met gediplomeerde trainers.
  2. Er is een kwaliteitsopvolging vanuit het bestuur.
  3. Er is een ledenstop om te vermijden dat groepen te groot worden.
  4. Er is een ruim aanbod aan turnmateriaal dat steeds optimaal gecontroleerd wordt en aangevuld.
  5. Er wordt gewerkt in niveaugroepen.

Wij streven ernaar om kinderen binnen een tijdspanne van 2 jaar te laten overgaan naar een hogere groep. Daartoe organiseren wij een jaarlijkse evaluatie waarbij gymnasten gejureerd worden en overgangen bepaald. De overgangsvereisten per groep staan uitgeschreven in het gymboekje van de gymnast. Volgens stijgende moeilijkheidsgraad onderscheiden we: Gymstars 1, Gymstars 2, Gymstars 3, Gymstars 4, Gymstars 5, Gymstars 6.

Groepen

Meisjes Jongens Gemengd
1. gymstars1 1. gymstars1

1. Gymstars + (gymstars 1 en 2)

2. gevorderden (na gymstars 6)

2. Gymstars 2 2. Gymstars 2  
3. Gymstars 3 3. Gymstars 3  
4. Gymstars 4 4. Gymstars 4  
5. Gymstars 5 5. Gymstars 5  
6. Gymstars 6 6. Gymstars 6  

 

Sponsors TKG

Wenst u bijkomende info, stuur dan een mailtje naar:

Turnkring Geraardsbergen